Eurosceptycyzm, populizm i integracja europejska. Justyna Miecznikowska

Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościnią podcastu jest dr hab. Justyna Miecznikowska – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz członek Towarzystwa Polsko-Austriackiego, w latach 2012 – 2022 była ekspertką sieci Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie.  Autorka licznych publikacji dot. europeizacji partii i systemów politycznych oraz eurosceptycyzmu w państwach członkowskich.  Do zainteresowań badawczych dr hab. Justyny Miecznikowskiej należy m.in.  tematyka prawicowego populizmu, europeizacja partii i systemów partyjnych oraz  koordynacja polityk unijnych w państwach członkowskich.

Poruszane tematy:
🔹 Rola Grupy Wyszehradzkiej w integracji europejskiej.
🔹 Przerwa w funkcjonowaniu i przyszłość formatu V4.
🔹 Przeciwdziałanie populizmowi w Europie.
🔹 Eurosceptycyzm – sytuacja bieżąca i przyszłość zjawiska.

Rozmowę poprowadził Bartłomiej Małczyński, specjalista ds. Unii Europejskiej w EUROPE DIRECT Kraków, współpracownik merytoryczny Instytutu Polityk Publicznych.

źródło: strona internetowa Instytutu Polityk Publicznych w Krakowie

Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościnią podcastu jest dr hab. Justyna Miecznikowska – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz członek Towarzystwa Polsko-Austriackiego, w latach 2012 – 2022 była ekspertką sieci Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie.  Autorka licznych publikacji dot. europeizacji partii i systemów politycznych oraz eurosceptycyzmu w państwach członkowskich.  Do zainteresowań badawczych dr hab. Justyny Miecznikowskiej należy m.in.  tematyka prawicowego populizmu, europeizacja partii i systemów partyjnych oraz  koordynacja polityk unijnych w państwach członkowskich.

Poruszane tematy:
🔹 Rola Grupy Wyszehradzkiej w integracji europejskiej.
🔹 Przerwa w funkcjonowaniu i przyszłość formatu V4.
🔹 Przeciwdziałanie populizmowi w Europie.
🔹 Eurosceptycyzm – sytuacja bieżąca i przyszłość zjawiska.

Rozmowę poprowadził Bartłomiej Małczyński, specjalista ds. Unii Europejskiej w EUROPE DIRECT Kraków, współpracownik merytoryczny Instytutu Polityk Publicznych.

źródło: strona internetowa Instytutu Polityk Publicznych w Krakowie