EUROPEJSKI KONGRES RAD MŁODZIEŻOWYCH – PRZYSZŁOŚĆ EUROPY OCZAMI MŁODYCH

W dniach 25-27 maja b.r. odbywa się w Warszawie Europejski Kongres Rad Młodzieżowych. 

Podczas wydarzenia reprezentanci młodzieżowych rad z całej Polski, będą rozmawiać z ekspertami o bezpieczeństwie, solidarności i wartościach Unii Europejskiej. Celem Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych jest zainteresowanie młodych obywateli działających w młodzieżowych radach i sejmikach wojewódzkich tematyką europejską, jej priorytetami, projektami i kierunkami rozwoju.

Formuła Kongresu zakłada otwartą dyskusję z młodzieżą, która zastąpi tradycyjne forum, na którym młodzi słuchają tylko dorosłych i ekspertów. Będzie to okazja do budowania środowiska młodych i aktywnych osób, którzy są zainteresowani i zaangażowani w tworzenie przyszłości Unii Europejskiej.

W programie wydarzenia znajduje się między innymi panel pod tytułem Co dalej z Unią Europejską?, w którym wezmą udział profesor Jan Aleksander Barcz, dyplomata, ambasador Polski w Austrii w latach 1995-2000, ekspert Team Europe oraz Jan Truszczyński, były ambasador Polski przy Unii Europejskiej, negocjator członkostwa Polski w UE, ekspert Team Europe. Podczas Kongresu odbędą się też spotkania z dr Katarzyną Kasią, filozofką, wykładowczynią akademicką, dziennikarką, ekspertką sieci Team Europe, z którą uczestnicy porozmawiają o wyzwaniach, przed jakimi stoi Unia Europejska, profesor Agnieszką Legucką z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, która opowie o wyzwaniach Unii Europejskiej wobec rosyjskiej agresji w Ukrainie, a także profesorem Robertem Grzeszczakiem, członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN. Organizatorzy zaplanowali również sesję plenarną poświęconą wyzwaniom UE – bezpieczeństwie, solidarności z Ukrainą, rozwojowi gospodarczemu bez degradacji środowiska. Wezmą w niej udział eksperci – Izabela Zygmunt, Jan Truszczyński, dr Grzegorz Gil. Nie zabraknie też warsztatów poświęconych wizji młodych ludzi na Unię Europejską. Uczestnicy wspólnie wypracowywać będą wnioski i rekomendacje, odpowiadając na pytania: W jakim kierunku powinna rozwijać się UE? Jakiej UE chcemy?

Każda osoba biorąca udział w Kongresie była zaangażowana w Konferencję w sprawie przyszłości Europy – organizowała w jej ramach wydarzenia w swojej lokalnej społeczności lub aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach i warsztatach podczas trwania Konferencji. Już wtedy uczestnicy musieli przedstawić swoje rekomendacje dotyczące przyszłości Unii Europejskiej, które wypracowywali podczas wydarzeń z innymi młodymi ludźmi.

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych organizowany jest przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce i Fundacją Civis Polonus.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Kielce

W dniach 25-27 maja b.r. odbywa się w Warszawie Europejski Kongres Rad Młodzieżowych. 

Podczas wydarzenia reprezentanci młodzieżowych rad z całej Polski, będą rozmawiać z ekspertami o bezpieczeństwie, solidarności i wartościach Unii Europejskiej. Celem Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych jest zainteresowanie młodych obywateli działających w młodzieżowych radach i sejmikach wojewódzkich tematyką europejską, jej priorytetami, projektami i kierunkami rozwoju.

Formuła Kongresu zakłada otwartą dyskusję z młodzieżą, która zastąpi tradycyjne forum, na którym młodzi słuchają tylko dorosłych i ekspertów. Będzie to okazja do budowania środowiska młodych i aktywnych osób, którzy są zainteresowani i zaangażowani w tworzenie przyszłości Unii Europejskiej.

W programie wydarzenia znajduje się między innymi panel pod tytułem Co dalej z Unią Europejską?, w którym wezmą udział profesor Jan Aleksander Barcz, dyplomata, ambasador Polski w Austrii w latach 1995-2000, ekspert Team Europe oraz Jan Truszczyński, były ambasador Polski przy Unii Europejskiej, negocjator członkostwa Polski w UE, ekspert Team Europe. Podczas Kongresu odbędą się też spotkania z dr Katarzyną Kasią, filozofką, wykładowczynią akademicką, dziennikarką, ekspertką sieci Team Europe, z którą uczestnicy porozmawiają o wyzwaniach, przed jakimi stoi Unia Europejska, profesor Agnieszką Legucką z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, która opowie o wyzwaniach Unii Europejskiej wobec rosyjskiej agresji w Ukrainie, a także profesorem Robertem Grzeszczakiem, członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN. Organizatorzy zaplanowali również sesję plenarną poświęconą wyzwaniom UE – bezpieczeństwie, solidarności z Ukrainą, rozwojowi gospodarczemu bez degradacji środowiska. Wezmą w niej udział eksperci – Izabela Zygmunt, Jan Truszczyński, dr Grzegorz Gil. Nie zabraknie też warsztatów poświęconych wizji młodych ludzi na Unię Europejską. Uczestnicy wspólnie wypracowywać będą wnioski i rekomendacje, odpowiadając na pytania: W jakim kierunku powinna rozwijać się UE? Jakiej UE chcemy?

Każda osoba biorąca udział w Kongresie była zaangażowana w Konferencję w sprawie przyszłości Europy – organizowała w jej ramach wydarzenia w swojej lokalnej społeczności lub aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach i warsztatach podczas trwania Konferencji. Już wtedy uczestnicy musieli przedstawić swoje rekomendacje dotyczące przyszłości Unii Europejskiej, które wypracowywali podczas wydarzeń z innymi młodymi ludźmi.

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych organizowany jest przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce i Fundacją Civis Polonus.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Kielce