DRUŻYNA EUROPY: DOTYCHCZAS WYPŁACONO 34 MLD EURO NA WALKĘ Z COVID-19 W KRAJACH PARTNERSKICH

Od wybuchu pandemii COVID-19 na początku 2020 r. Unia, państwa członkowskie i europejskie instytucje finansowe – jako Team Europe – wypłaciły 34 mld EUR na wsparcie dla krajów partnerskich w walce z pandemią i jej skutkami, wypełniając w ten sposób swoje obietnice konkretnymi rezultatami. Wypłaty te przekraczają już znacznie początkowy pakiet wsparcia Drużyny Europy: wiosną 2020 r. zadeklarowano 20 mld euro, obecnie wzrósł on do 46 mld euro.

Drużyna Europy uruchomiła już wsparcie dla ponad 130 krajów. Z łącznej kwoty 46 mld euro wypłacono do kwietnia 2021 r. 34 mld euro: 1,8 mld euro na reagowanie kryzysowe na zaspokojenie potrzeb humanitarnych, 6,3 mld euro na poprawę systemów opieki zdrowotnej i systemów wodno-sanitarnych oraz 25,8 mld euro na łagodzenie społecznych i gospodarczych skutków pandemii, w tym w zakresie zatrudnienia i edukacji.

Obecna sytuacja w zakresie wypłat dotyczących zobowiązań w podziale na regiony w kwietniu 2021 r. przedstawia się następująco:

• Sąsiedztwo: 10,3 mld euro z 13,8 mld euro
• Afryka Subsaharyjska: 6,7 mld euro z 8,1 mld euro
• Bałkany Zachodnie i Turcja: 4,9 mld euro z 5,8 mld euro
• Azja i region Pacyfiku: 2,7 mld euro z 3,2 mld euro
• Ameryka Łacińska i Karaiby: 1,5 mld euro z 3,0 mld euro
• Afryka, Karaiby i Pacyfik, regionalnie: 445 mln euro z 658 mln euro
• Terytoria zamorskie i Grenlandia: 203 mln euro z 627 mln euro
• Programy globalne: 5,1 mld euro z 7,5 mld euro
Oprócz tego wkład Drużyny Europy obejmuje gwarancje (2,1 mld euro z 3,3 mld euro).

UE odegrała również wiodącą rolę w utworzeniu programu COVAX, jedynej światowej inicjatywy wspierającej sprawiedliwą dystrybucję szczepionek na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem krajów o niskim i średnim dochodzie. W czerwcu 2021 r. wkład Drużyny Europy na rzecz programu COVAX wynosił ponad 3 mld euro.

Jeżeli chodzi o wypłaty, do kwietnia 2021 r. Drużyna Europy wypłaciła 74 % z 46 mld euro, na które zaciągnięto zobowiązania. W styczniu 2021 r. wypłaty wyniosły 26,2 mld euro, natomiast w kwietniu 2021 r. sięgnęły 34 mld EUR (+7,8 mld euro).

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Piotrków Trybunalski

Od wybuchu pandemii COVID-19 na początku 2020 r. Unia, państwa członkowskie i europejskie instytucje finansowe – jako Team Europe – wypłaciły 34 mld EUR na wsparcie dla krajów partnerskich w walce z pandemią i jej skutkami, wypełniając w ten sposób swoje obietnice konkretnymi rezultatami. Wypłaty te przekraczają już znacznie początkowy pakiet wsparcia Drużyny Europy: wiosną 2020 r. zadeklarowano 20 mld euro, obecnie wzrósł on do 46 mld euro.

Drużyna Europy uruchomiła już wsparcie dla ponad 130 krajów. Z łącznej kwoty 46 mld euro wypłacono do kwietnia 2021 r. 34 mld euro: 1,8 mld euro na reagowanie kryzysowe na zaspokojenie potrzeb humanitarnych, 6,3 mld euro na poprawę systemów opieki zdrowotnej i systemów wodno-sanitarnych oraz 25,8 mld euro na łagodzenie społecznych i gospodarczych skutków pandemii, w tym w zakresie zatrudnienia i edukacji.

Obecna sytuacja w zakresie wypłat dotyczących zobowiązań w podziale na regiony w kwietniu 2021 r. przedstawia się następująco:

• Sąsiedztwo: 10,3 mld euro z 13,8 mld euro
• Afryka Subsaharyjska: 6,7 mld euro z 8,1 mld euro
• Bałkany Zachodnie i Turcja: 4,9 mld euro z 5,8 mld euro
• Azja i region Pacyfiku: 2,7 mld euro z 3,2 mld euro
• Ameryka Łacińska i Karaiby: 1,5 mld euro z 3,0 mld euro
• Afryka, Karaiby i Pacyfik, regionalnie: 445 mln euro z 658 mln euro
• Terytoria zamorskie i Grenlandia: 203 mln euro z 627 mln euro
• Programy globalne: 5,1 mld euro z 7,5 mld euro
Oprócz tego wkład Drużyny Europy obejmuje gwarancje (2,1 mld euro z 3,3 mld euro).

UE odegrała również wiodącą rolę w utworzeniu programu COVAX, jedynej światowej inicjatywy wspierającej sprawiedliwą dystrybucję szczepionek na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem krajów o niskim i średnim dochodzie. W czerwcu 2021 r. wkład Drużyny Europy na rzecz programu COVAX wynosił ponad 3 mld euro.

Jeżeli chodzi o wypłaty, do kwietnia 2021 r. Drużyna Europy wypłaciła 74 % z 46 mld euro, na które zaciągnięto zobowiązania. W styczniu 2021 r. wypłaty wyniosły 26,2 mld euro, natomiast w kwietniu 2021 r. sięgnęły 34 mld EUR (+7,8 mld euro).

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Piotrków Trybunalski