Dezinformacja w Unii Europejskiej: jak się przed nią bronić?

Dzisiaj w Sali Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się zorganizowane przez nas spotkanie zatytułowane “Dezinformacja w Unii Europejskiej – jak się przed nią bronić?“. Wydarzenie wpisuje się w ramy Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Uczestnikami byli studenci Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Na początku przedstawiliśmy Punkt EUROPE DIRECT Szczecin oraz Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Następnie przedstawiciel stowarzyszenia “Wojownicy Klawiatury” opowiedział o tym, czym jest dezinformacja i jak się przed nią bronić. Kolejno studenci wzięli udział w warsztacie partycypacyjnym na temat tego, jak przeciwdziałać dezinformacji w Unii Europejskiej? Moderatorem był dr Rafał Kuligowski, ekspert sieci Team Europe.

Studenci podzieleni byli na dwie grupy, w których wypracowali następujące postulaty:

Grupa I:

 1. Utworzenie ogólnoeuropejskiej komisji, która kontrolowałaby rzetelność informacji. Organ ten ma być finansowany z UE.
 2. Utworzenie organizacji zajmującej się dezinformacją w każdym państwie członkowskim, która byłaby finansowana z budżetu państwa i z UE.
 3. Rzetelne sprawdzanie wiadomości z całego dnia, w tym uregulowanie, aby media społecznościowe – takie jak Facebook, Tik Tok, Instagram – publikowały informacje nt. źródła pochodzenia danych treści.
 4. Utworzenie niezależnej jednostki – telewizji, która podawałaby jedynie wiarygodne treści.
 5. Wprowadzenie kampanii edukacyjnej o dezinformacji skierowanej do społeczeństwa – m. in. bilbordy do miasta, dodatki do gazet z informacjami o dezinformacji.
 6. Utworzenie aplikacji – bazy wszystkich krążących po sieci fake newsow, aby na tej aplikacji można było je weryfikować.
 7. Utworzenie wspólnego forum dyskusyjnego o dezinformacji, opartego na faktach.
 8. Nagłośnienie tematu dezinformacji i skierowanie debat i dyskusji do dzieci, młodzieży i dorosłych, a także osób starszych.

Grupa II:

 1. Utworzenie nowego organu państwowego w większości państw UE, którego celem będzie wyszukiwanie dezinformacji i informowanie opinii publicznej, które informacje są nieprawdziwe.
 2. Zabronienie dezinformacji na szczeblu UE – ograniczenie sprzedawania danych osobowych obywateli.
 3. Działania edukacyjne dotyczące odróżniania faktów od fake newsów od najmłodszych klas szkolnych, np. wprowadzenie takich treści do programu informatyki.
 4. Wprowadzenie w szkołach edukacji o UE – co Unia robi, czym się Unia zajmuje i edukowanie dzieci na temat tego co UE robi i jakie ma kompetencje.
 5. Utworzenie strony internetowej o dezinformacji – bez żadnych komentarzy, z informacjami, same fakty, bez zabarwień politycznych, gdzie wypowiedzi polityków oparte na faktach – bez narracji politycznej.
 6. Skorygowanie odgórnymi działaniami Unii, aby rządy państw członkowskich miały obowiązek przekazywania faktów.
 7. Większe wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych walczących z dezinformacją. Organizacje te miałyby większe możliwości do zwalczania fake newsów.

Wypracowane wnioski zostaną przekazane Komisji Europejskiej na specjalnie dedykowanej platformie Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Szczecin

Dzisiaj w Sali Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się zorganizowane przez nas spotkanie zatytułowane “Dezinformacja w Unii Europejskiej – jak się przed nią bronić?“. Wydarzenie wpisuje się w ramy Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Uczestnikami byli studenci Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Na początku przedstawiliśmy Punkt EUROPE DIRECT Szczecin oraz Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Następnie przedstawiciel stowarzyszenia “Wojownicy Klawiatury” opowiedział o tym, czym jest dezinformacja i jak się przed nią bronić. Kolejno studenci wzięli udział w warsztacie partycypacyjnym na temat tego, jak przeciwdziałać dezinformacji w Unii Europejskiej? Moderatorem był dr Rafał Kuligowski, ekspert sieci Team Europe.

Studenci podzieleni byli na dwie grupy, w których wypracowali następujące postulaty:

Grupa I:

 1. Utworzenie ogólnoeuropejskiej komisji, która kontrolowałaby rzetelność informacji. Organ ten ma być finansowany z UE.
 2. Utworzenie organizacji zajmującej się dezinformacją w każdym państwie członkowskim, która byłaby finansowana z budżetu państwa i z UE.
 3. Rzetelne sprawdzanie wiadomości z całego dnia, w tym uregulowanie, aby media społecznościowe – takie jak Facebook, Tik Tok, Instagram – publikowały informacje nt. źródła pochodzenia danych treści.
 4. Utworzenie niezależnej jednostki – telewizji, która podawałaby jedynie wiarygodne treści.
 5. Wprowadzenie kampanii edukacyjnej o dezinformacji skierowanej do społeczeństwa – m. in. bilbordy do miasta, dodatki do gazet z informacjami o dezinformacji.
 6. Utworzenie aplikacji – bazy wszystkich krążących po sieci fake newsow, aby na tej aplikacji można było je weryfikować.
 7. Utworzenie wspólnego forum dyskusyjnego o dezinformacji, opartego na faktach.
 8. Nagłośnienie tematu dezinformacji i skierowanie debat i dyskusji do dzieci, młodzieży i dorosłych, a także osób starszych.

Grupa II:

 1. Utworzenie nowego organu państwowego w większości państw UE, którego celem będzie wyszukiwanie dezinformacji i informowanie opinii publicznej, które informacje są nieprawdziwe.
 2. Zabronienie dezinformacji na szczeblu UE – ograniczenie sprzedawania danych osobowych obywateli.
 3. Działania edukacyjne dotyczące odróżniania faktów od fake newsów od najmłodszych klas szkolnych, np. wprowadzenie takich treści do programu informatyki.
 4. Wprowadzenie w szkołach edukacji o UE – co Unia robi, czym się Unia zajmuje i edukowanie dzieci na temat tego co UE robi i jakie ma kompetencje.
 5. Utworzenie strony internetowej o dezinformacji – bez żadnych komentarzy, z informacjami, same fakty, bez zabarwień politycznych, gdzie wypowiedzi polityków oparte na faktach – bez narracji politycznej.
 6. Skorygowanie odgórnymi działaniami Unii, aby rządy państw członkowskich miały obowiązek przekazywania faktów.
 7. Większe wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych walczących z dezinformacją. Organizacje te miałyby większe możliwości do zwalczania fake newsów.

Wypracowane wnioski zostaną przekazane Komisji Europejskiej na specjalnie dedykowanej platformie Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Szczecin