Debata „Wybitne kobiety polityki europejskiej” – część II

8 marca 2022 r. EUROPE DIRECT Gdańsk zorganizował drugą część debaty „Wybitne kobiety polityki europejskiej”. W pierwszej części debaty analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Marta Makowska oraz ekspertka Team Europe Marta Witkowska przybliżyły sylwetki dwóch wybitnych kobiet w składzie Komisji Europejskiej, które odpowiedzialne są za podejmowanie kluczowych decyzji na szczeblu unijnym. By obejrzeć pierwszą część debaty odsyłamy Państwa pod poniższy adres: https://www.youtube.com/watch?v=DOYb4GGCzAI&t=22s

Niemniej wspomniana druga część debaty dotyczyła sylwetki niezwykle ważnej kobiety sprawującej politykę w Europie, mianowicie niemieckiej kanclerz Angeli Merkel, o której opowiadał ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Frymark. 

Ekspert debaty spotkanie rozpoczął od przedstawienia najistotniejszych zagadnień z życia niemieckiej polityk, wyróżniając przy tym polskie korzenie niemieckiej kanclerz. Ekspert wskazał również liczne uwarunkowania, w tym m.in. co wpłynęło na długość pełnienia przez Angelę Merkel urzędu kanclerskiego w Niemczech. Ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich przedstawił zarówno percepcję postrzegania sylwetki wybitnej niemieckiej kanclerz zarówno w jej rodzimym kraju, jak również opowiedział o tym, jak odbierana jest jej postać przez grono znaczących ekspertów w Europie. Wspomniana ocena postaci uwzględniała opinie pozytywne oraz negatywne odnoszące się do rządów Merkel.

Chcąc zrozumieć fenomen Angeli Merkel, podczas debaty szczegółowo omówiony został także szczegółowy życiorys tejże polityk, rozpoczynając od młodości kanclerz, przechodząc przez kształtowanie się politycznej drogi kanclerz, natomiast kończąc na efektywnie rozbudowanej pozycji politycznej Angeli Merkel zarówno w chadecji, całych Niemczech, jak również całej Europie. Zagłębiając się w genezę potęgi Angeli Merkel ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich opowiedział o okolicznościach objęcia przywództwa przez niemiecką polityczkę oraz o tym, jakie stereotypy konsekwentnie przełamywała Kanclerz ze wschodniej części Niemiec. Podczas debaty ekspert wskazał również, z czym była szefowa rządu niemieckiego w trakcie kadencji musiała się mierzyć, uwzględniając w tym wielkie kryzysy europejskie.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej m.in. o trudnościach w pierwszych latach czynnej polityki Angeli Merkel, o niezwykle trudnych decyzjach, które niemiecka kanclerz musiała podejmować zarówno na szczeblu państwa niemieckiego, jak i na arenie unijnej oraz z jakimi dokładnie komplikacjami musiała się mierzyć w trakcie szesnastu lat rządów w Niemczech zachęcamy do obejrzenia całości debaty: https://www.youtube.com/watch?v=CORQeB2Hue0

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Gdańsk

8 marca 2022 r. EUROPE DIRECT Gdańsk zorganizował drugą część debaty „Wybitne kobiety polityki europejskiej”. W pierwszej części debaty analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Marta Makowska oraz ekspertka Team Europe Marta Witkowska przybliżyły sylwetki dwóch wybitnych kobiet w składzie Komisji Europejskiej, które odpowiedzialne są za podejmowanie kluczowych decyzji na szczeblu unijnym. By obejrzeć pierwszą część debaty odsyłamy Państwa pod poniższy adres: https://www.youtube.com/watch?v=DOYb4GGCzAI&t=22s

Niemniej wspomniana druga część debaty dotyczyła sylwetki niezwykle ważnej kobiety sprawującej politykę w Europie, mianowicie niemieckiej kanclerz Angeli Merkel, o której opowiadał ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Frymark. 

Ekspert debaty spotkanie rozpoczął od przedstawienia najistotniejszych zagadnień z życia niemieckiej polityk, wyróżniając przy tym polskie korzenie niemieckiej kanclerz. Ekspert wskazał również liczne uwarunkowania, w tym m.in. co wpłynęło na długość pełnienia przez Angelę Merkel urzędu kanclerskiego w Niemczech. Ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich przedstawił zarówno percepcję postrzegania sylwetki wybitnej niemieckiej kanclerz zarówno w jej rodzimym kraju, jak również opowiedział o tym, jak odbierana jest jej postać przez grono znaczących ekspertów w Europie. Wspomniana ocena postaci uwzględniała opinie pozytywne oraz negatywne odnoszące się do rządów Merkel.

Chcąc zrozumieć fenomen Angeli Merkel, podczas debaty szczegółowo omówiony został także szczegółowy życiorys tejże polityk, rozpoczynając od młodości kanclerz, przechodząc przez kształtowanie się politycznej drogi kanclerz, natomiast kończąc na efektywnie rozbudowanej pozycji politycznej Angeli Merkel zarówno w chadecji, całych Niemczech, jak również całej Europie. Zagłębiając się w genezę potęgi Angeli Merkel ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich opowiedział o okolicznościach objęcia przywództwa przez niemiecką polityczkę oraz o tym, jakie stereotypy konsekwentnie przełamywała Kanclerz ze wschodniej części Niemiec. Podczas debaty ekspert wskazał również, z czym była szefowa rządu niemieckiego w trakcie kadencji musiała się mierzyć, uwzględniając w tym wielkie kryzysy europejskie.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej m.in. o trudnościach w pierwszych latach czynnej polityki Angeli Merkel, o niezwykle trudnych decyzjach, które niemiecka kanclerz musiała podejmować zarówno na szczeblu państwa niemieckiego, jak i na arenie unijnej oraz z jakimi dokładnie komplikacjami musiała się mierzyć w trakcie szesnastu lat rządów w Niemczech zachęcamy do obejrzenia całości debaty: https://www.youtube.com/watch?v=CORQeB2Hue0

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Gdańsk