Debata „Polska-Europa-Świat. 20 lat po zamachach terrorystycznych na WTC”

W spotkaniu udział wzięli analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Mateusz Piotrowski oraz Bartłomiej Nowak Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce oraz ekspert Team Europe. Spotkanie prowadzone było przez absolwenta Uniwersytetu Wrocławskiego Damiana Bączkiewicza. 

Debatę „Polska-Europa- Świat” rozpoczęła mowa wstępna wygłoszona przez attaché ds. prasowych Ambasady USA w Warszawie Pana Jonathana Cebra. Wymienił długofalowe skutki, jakie ataki na World Trade Center wywołały na arenie globalnej. Attaché ds. prasowych Ambasady USA wyraził również wdzięczność dla Polski oraz sojuszników NATO za niezłomne wsparcie Stanów Zjednoczonych podczas tychże wydarzeń. Zamachy na World Trade Center opisał jako ponury rozdział w historii Stanów Zjednoczonych, W opinii Pana Jonathana Cebra terroryzm jest stale istotnym zagrożeniem, jednak wskazał, iż aktualnie terroryzm ma inne podstawy ideologiczne i jest rozproszony geograficznie.

Prowadzący debatę Damian Bąkiewicz wskazał trzy główne obszary tematyczne, w których prelegenci mieli okazje do wypowiedzenia się, czy doświadczenia z 11.09.2001 r. wpłynęły na metody walki terrorystów oraz jak sposoby te ewoluowały. W tejże kwestii Bartłomiej Nowak wskazał, iż terroryści aktualnie korzystają z narzędzi globalnych, stale budując rozproszony system, bez jednego centrum dowodzenia. Według dyrektora nauk o polityce wydarzenia związane z atakami na WTC silnie zmieniły percepcję społeczeństwa na temat terroryzmu, ponieważ stal się on tematem obecnym w codziennym życiu społeczeństwa. Metody walki terrorystów pozostały podobne do tych z roku 2001, jednakże silnie zmieniły się sposoby prowadzenia tychże. Aktualnie, terroryści mają możliwość prowadzenia działań za pomocą mediów społecznościowym. Przy użyciu mediów społecznościowym terroryści sieją wśród społeczeństwa strach oraz poczucie niepewności. 

Kolejny obszar tematyczny obejmował przeobrażenia definicji bezpieczeństwa przez państwa Zachodu. Stwierdzono, iż aktualnie pojęcie terroryzmu oraz związanego z nim bezpieczeństwa jest niezwykle trudne do sprecyzowania, ponieważ terroryzm objawia się zarówno na poziomie zewnętrznym, jak i wewnętrznym.  

Ostatni z tematów debaty dotyczył Polski, Europy oraz Świata w obliczu wyzwań związanych z terroryzmem. Prelegenci wypowiedzieli się na temat tego, czy walka z terroryzmem jest dziś najważniejszym problemem z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego regionu. Na te zagadnienie padła odpowiedź, iż terroryzm aktualnie nie jest najistotniejszym problemem na arenie globalnej. Zwłaszcza w naszym regionie terroryzm nie dotknął społeczeństwa w takim stopniu, by było ono skłonne odejść od reprezentowanych przez siebie wartości. Wskazano również, iż problem terroryzmu jest stale ważny,
lecz Europa jest w stanie z nim walczyć oraz że społeczeństwo zachodnie wykształciło u siebie zachowania obronne, których w obliczu terroryzmu nie zmienia, tym samym nie zaburzając swojego dotychczasowego stylu życia. 

Zarówno uczestnicy tejże debaty, jak i prowadzący podjęli wyczerpująco tematykę związaną z oddziaływaniem skutków zamachów z 11 września 2001 r. na Świat, Europę oraz Polskę oraz wskazali wydarzenia, które stale mają swoje źródła w tej tragedii. 

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Gdańsk

W spotkaniu udział wzięli analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Mateusz Piotrowski oraz Bartłomiej Nowak Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce oraz ekspert Team Europe. Spotkanie prowadzone było przez absolwenta Uniwersytetu Wrocławskiego Damiana Bączkiewicza. 

Debatę „Polska-Europa- Świat” rozpoczęła mowa wstępna wygłoszona przez attaché ds. prasowych Ambasady USA w Warszawie Pana Jonathana Cebra. Wymienił długofalowe skutki, jakie ataki na World Trade Center wywołały na arenie globalnej. Attaché ds. prasowych Ambasady USA wyraził również wdzięczność dla Polski oraz sojuszników NATO za niezłomne wsparcie Stanów Zjednoczonych podczas tychże wydarzeń. Zamachy na World Trade Center opisał jako ponury rozdział w historii Stanów Zjednoczonych, W opinii Pana Jonathana Cebra terroryzm jest stale istotnym zagrożeniem, jednak wskazał, iż aktualnie terroryzm ma inne podstawy ideologiczne i jest rozproszony geograficznie.

Prowadzący debatę Damian Bąkiewicz wskazał trzy główne obszary tematyczne, w których prelegenci mieli okazje do wypowiedzenia się, czy doświadczenia z 11.09.2001 r. wpłynęły na metody walki terrorystów oraz jak sposoby te ewoluowały. W tejże kwestii Bartłomiej Nowak wskazał, iż terroryści aktualnie korzystają z narzędzi globalnych, stale budując rozproszony system, bez jednego centrum dowodzenia. Według dyrektora nauk o polityce wydarzenia związane z atakami na WTC silnie zmieniły percepcję społeczeństwa na temat terroryzmu, ponieważ stal się on tematem obecnym w codziennym życiu społeczeństwa. Metody walki terrorystów pozostały podobne do tych z roku 2001, jednakże silnie zmieniły się sposoby prowadzenia tychże. Aktualnie, terroryści mają możliwość prowadzenia działań za pomocą mediów społecznościowym. Przy użyciu mediów społecznościowym terroryści sieją wśród społeczeństwa strach oraz poczucie niepewności. 

Kolejny obszar tematyczny obejmował przeobrażenia definicji bezpieczeństwa przez państwa Zachodu. Stwierdzono, iż aktualnie pojęcie terroryzmu oraz związanego z nim bezpieczeństwa jest niezwykle trudne do sprecyzowania, ponieważ terroryzm objawia się zarówno na poziomie zewnętrznym, jak i wewnętrznym.  

Ostatni z tematów debaty dotyczył Polski, Europy oraz Świata w obliczu wyzwań związanych z terroryzmem. Prelegenci wypowiedzieli się na temat tego, czy walka z terroryzmem jest dziś najważniejszym problemem z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego regionu. Na te zagadnienie padła odpowiedź, iż terroryzm aktualnie nie jest najistotniejszym problemem na arenie globalnej. Zwłaszcza w naszym regionie terroryzm nie dotknął społeczeństwa w takim stopniu, by było ono skłonne odejść od reprezentowanych przez siebie wartości. Wskazano również, iż problem terroryzmu jest stale ważny,
lecz Europa jest w stanie z nim walczyć oraz że społeczeństwo zachodnie wykształciło u siebie zachowania obronne, których w obliczu terroryzmu nie zmienia, tym samym nie zaburzając swojego dotychczasowego stylu życia. 

Zarówno uczestnicy tejże debaty, jak i prowadzący podjęli wyczerpująco tematykę związaną z oddziaływaniem skutków zamachów z 11 września 2001 r. na Świat, Europę oraz Polskę oraz wskazali wydarzenia, które stale mają swoje źródła w tej tragedii. 

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Gdańsk