Debata o reformach instytucjonalnych UE

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz Team Europe zapraszają na konferencję „Debata o reformach instytucjonalnych UE w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy”.

Wydarzenie odbędzie się 14 października 2021 r. (czwartek) o godz. 18.00

Program

 • Powitanie: prof. dr hab. Jan Barcz  (ALK)
 • Wprowadzenie i moderacja: prof. dr hab. Stanisław Biernat (UJ, sędzia TK w stanie spoczynku)
 • Głosy wprowadzające:
  • prof. dr hab. Jan Barcz (ALK, Team Europe)
  • prof. ALK dr hab. Agnieszka Grzelak (ALK)
  • prof. dr hab. Artur Nowak-Far (SGH, Team Europe)
  • dr Alicja Sikora-Kaleda (UJ, Służba Prawna Rady UE)
  • Ambasador Jan Truszczyński (Team Europe)
 • Dyskusja

Głosy wprowadzające panelistów nawiązują do artykułów opublikowanych w specjalnym zeszycie „Europejskiego Przeglądu Sądowego“ 2021, nr 9 

Polecamy również książkę „Od lizbońskiej do postlizbońskiej UE. Główne kierunki reformy ustrojowej procesu integracji europejskiej”, Jan Barcz, Warszawa 2020.

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY MICROSOFT TEAMS: http://x.alk.edu.pl/rN9LoQb1y5

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Poznań

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz Team Europe zapraszają na konferencję „Debata o reformach instytucjonalnych UE w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy”.

Wydarzenie odbędzie się 14 października 2021 r. (czwartek) o godz. 18.00

Program

 • Powitanie: prof. dr hab. Jan Barcz  (ALK)
 • Wprowadzenie i moderacja: prof. dr hab. Stanisław Biernat (UJ, sędzia TK w stanie spoczynku)
 • Głosy wprowadzające:
  • prof. dr hab. Jan Barcz (ALK, Team Europe)
  • prof. ALK dr hab. Agnieszka Grzelak (ALK)
  • prof. dr hab. Artur Nowak-Far (SGH, Team Europe)
  • dr Alicja Sikora-Kaleda (UJ, Służba Prawna Rady UE)
  • Ambasador Jan Truszczyński (Team Europe)
 • Dyskusja

Głosy wprowadzające panelistów nawiązują do artykułów opublikowanych w specjalnym zeszycie „Europejskiego Przeglądu Sądowego“ 2021, nr 9 

Polecamy również książkę „Od lizbońskiej do postlizbońskiej UE. Główne kierunki reformy ustrojowej procesu integracji europejskiej”, Jan Barcz, Warszawa 2020.

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY MICROSOFT TEAMS: http://x.alk.edu.pl/rN9LoQb1y5

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Poznań