DEBATA: EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD – SZANSE I WYZWANIA DLA REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

15 kwietnia br. (czwartek) zorganizowaliśmy wraz z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego w Kielcach debatę online “Europejski Zielony Ład – szanse i wyzwania dla regionu świętokrzyskiego” poświęconą nowej polityce klimatycznej w Europie. W gronie ekspertów znaleźli się: Izabela Zygmunt – ekspert ogólnoeuropejskiej sieci informacyjnej Team Europe, Witold Naturski – pełniący obowiązki dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Maciej Witucki – prezydent Konfederacji Lewiatan, Członek Bussines Europe, Marek Banasik – przedstawiciel Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Kielce, członek WRDS w Kielcach oraz Paweł Różycki – zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Moderatorem debaty była Aleksandra Polak – ekspertka ogólnoeuropejskiej sieci informacyjnej Team Europe.

W konferencji online, której studio znajdowało się w Filharmonii Świętokrzyskiej, brało udział blisko 100 uczestników – przedsiębiorców i samorządowców z regionu świętokrzyskiego. Moderatorem spotkania była Aleksandra Polak – ekspertka z Team Europe, która zadawała pytania ekspertom naszego spotkania. W pierwszej jego części skupiliśmy się na odpowiedzeniu sobie na pytanie czym jest Europejski Zielony Ład i co ona dla nas obywateli, przedsiębiorców, samorządowców oznacza. Eksperci wyjaśniali główne założenia i skalę przemian związanych z realizacją tej nowej europejskiej polityki, która ma osiągnąć swoje cele najpóźniej w 2050 roku. W kolejnej części debaty goście dowiedzieli się jakie plany i programy finansowe przewidywane są w województwie świętokrzyskim na lata 2021 – 2027. Eksperci odpowiedzieli również jakie znaczenie a dalog społeczny w pracesie transformacji klimatycznej oraz sprawiedliwej transformacji. Goście online po wysłuchaniu ekspertów mieli szansę zadawania pytań osobiście jak również za pomocą czatu na platformie Webex Meetings.

Konferencja była okazją do porozmawiania w szerokim gronie wszystkich stron dialogu społecznego, przy wsparciu ekspertów, o szansach i wyzwaniach dla regionu świętokrzyskiego w kontekście zielonej transformacji.

Główne założenia nowej polityki inwestycyjnej:
– w 2050 r. Europa osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto,
– nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów,
– żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle pod względem rozwoju gospodarczego oraz zaangażowania we wprowadzanie Europejskiego Zielonego Ładu.

Europejski Zielony Ład zawiera plan działań umożliwiających:
bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym,
przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.
Transformacja ma być sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu. Do 2050 r. UE chce stać się kontynentem neutralnym dla klimatu.

Osiągnięcie tego celu będzie wymagało działań we wszystkich sektorach naszej gospodarki, takich jak:
– inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska
– wspieranie innowacji przemysłowych
– wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego
– obniżenie emisyjności sektora energii
– zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków
– współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm środowiskowych.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Kielce

15 kwietnia br. (czwartek) zorganizowaliśmy wraz z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego w Kielcach debatę online “Europejski Zielony Ład – szanse i wyzwania dla regionu świętokrzyskiego” poświęconą nowej polityce klimatycznej w Europie. W gronie ekspertów znaleźli się: Izabela Zygmunt – ekspert ogólnoeuropejskiej sieci informacyjnej Team Europe, Witold Naturski – pełniący obowiązki dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Maciej Witucki – prezydent Konfederacji Lewiatan, Członek Bussines Europe, Marek Banasik – przedstawiciel Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Kielce, członek WRDS w Kielcach oraz Paweł Różycki – zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Moderatorem debaty była Aleksandra Polak – ekspertka ogólnoeuropejskiej sieci informacyjnej Team Europe.

W konferencji online, której studio znajdowało się w Filharmonii Świętokrzyskiej, brało udział blisko 100 uczestników – przedsiębiorców i samorządowców z regionu świętokrzyskiego. Moderatorem spotkania była Aleksandra Polak – ekspertka z Team Europe, która zadawała pytania ekspertom naszego spotkania. W pierwszej jego części skupiliśmy się na odpowiedzeniu sobie na pytanie czym jest Europejski Zielony Ład i co ona dla nas obywateli, przedsiębiorców, samorządowców oznacza. Eksperci wyjaśniali główne założenia i skalę przemian związanych z realizacją tej nowej europejskiej polityki, która ma osiągnąć swoje cele najpóźniej w 2050 roku. W kolejnej części debaty goście dowiedzieli się jakie plany i programy finansowe przewidywane są w województwie świętokrzyskim na lata 2021 – 2027. Eksperci odpowiedzieli również jakie znaczenie a dalog społeczny w pracesie transformacji klimatycznej oraz sprawiedliwej transformacji. Goście online po wysłuchaniu ekspertów mieli szansę zadawania pytań osobiście jak również za pomocą czatu na platformie Webex Meetings.

Konferencja była okazją do porozmawiania w szerokim gronie wszystkich stron dialogu społecznego, przy wsparciu ekspertów, o szansach i wyzwaniach dla regionu świętokrzyskiego w kontekście zielonej transformacji.

Główne założenia nowej polityki inwestycyjnej:
– w 2050 r. Europa osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto,
– nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów,
– żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle pod względem rozwoju gospodarczego oraz zaangażowania we wprowadzanie Europejskiego Zielonego Ładu.

Europejski Zielony Ład zawiera plan działań umożliwiających:
bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym,
przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.
Transformacja ma być sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu. Do 2050 r. UE chce stać się kontynentem neutralnym dla klimatu.

Osiągnięcie tego celu będzie wymagało działań we wszystkich sektorach naszej gospodarki, takich jak:
– inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska
– wspieranie innowacji przemysłowych
– wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego
– obniżenie emisyjności sektora energii
– zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków
– współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm środowiskowych.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Kielce