Czy Unia Europejska to projekt, który się wyczerpał? Test solidarności europejskiej podczas konfliktu zbrojnego na Ukrainie

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji w sprawie Przyszłości Europy Czy Unia Europejska to projekt, który się wyczerpał? Test solidarności europejskiej podczas konfliktu zbrojnego na Ukrainie, która odbędzie się w dn. 14 marca 2022 roku na platformie Microsoft Teams.

Kod zespołu: qbflczn Link zewnętrzny: link do spotkania online

Organizatorzy: Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, Team Europe Polska.

Program:

9.00 – 9.10: otwarcie konferencji przez dr hab., prof. KUL Beatę Piskorską – prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Panel I: Unia Europejska, od tego się zaczęło

dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL, Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL – moderatorka

9.10 – 9.25: Jan Truszczyński, Akademia Finansów i Biznesu Vistula: Rozszerzanie Unii i pogłębianie unijnej współpracy – dwa filary procesu integracyjnego

9.25 – 9.40: dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytet Gdański: Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej jako szansa/zagrożenie dla przyszłości Unii Europejskiej

9.40 – 10.05: dr Spasimir Domaradzki, UW: Polityka rozszerzenia czy polityka rozlewania Unii Europejskiej?

10.05 – 10.30: dyskusja

Panel II: Wyzwania Unii Europejskiej. Rola Polski w zmieniającej się Europie

dr hab. Ewelina Cała – Wacinkiewicz, prof. US, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński – moderatorka

10.30 – 10.45: dr hab. Anna Doliwa – Klepacka, prof. UwB, Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku: Przesłanki integracji europejskiej wczoraj i dziś.

10.45 – 11.00: dr Marta Pachocka, Katedra Studiów Politycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA): Europa a migracje międzynarodowe w XXI w. – przyszłość polityki migracyjnej UE?

11.00 – 11.15: dr Rafał Kuligowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej a konflikt zbrojny w Ukrainie

11.15 – 11.45: dyskusja

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Szczecin

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji w sprawie Przyszłości Europy Czy Unia Europejska to projekt, który się wyczerpał? Test solidarności europejskiej podczas konfliktu zbrojnego na Ukrainie, która odbędzie się w dn. 14 marca 2022 roku na platformie Microsoft Teams.

Kod zespołu: qbflczn Link zewnętrzny: link do spotkania online

Organizatorzy: Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, Team Europe Polska.

Program:

9.00 – 9.10: otwarcie konferencji przez dr hab., prof. KUL Beatę Piskorską – prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Panel I: Unia Europejska, od tego się zaczęło

dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL, Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL – moderatorka

9.10 – 9.25: Jan Truszczyński, Akademia Finansów i Biznesu Vistula: Rozszerzanie Unii i pogłębianie unijnej współpracy – dwa filary procesu integracyjnego

9.25 – 9.40: dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytet Gdański: Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej jako szansa/zagrożenie dla przyszłości Unii Europejskiej

9.40 – 10.05: dr Spasimir Domaradzki, UW: Polityka rozszerzenia czy polityka rozlewania Unii Europejskiej?

10.05 – 10.30: dyskusja

Panel II: Wyzwania Unii Europejskiej. Rola Polski w zmieniającej się Europie

dr hab. Ewelina Cała – Wacinkiewicz, prof. US, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński – moderatorka

10.30 – 10.45: dr hab. Anna Doliwa – Klepacka, prof. UwB, Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku: Przesłanki integracji europejskiej wczoraj i dziś.

10.45 – 11.00: dr Marta Pachocka, Katedra Studiów Politycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA): Europa a migracje międzynarodowe w XXI w. – przyszłość polityki migracyjnej UE?

11.00 – 11.15: dr Rafał Kuligowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej a konflikt zbrojny w Ukrainie

11.15 – 11.45: dyskusja

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Szczecin