Czy Unia Europejska ma przyszłość?

14 grudnia 2020 roku odbyło się webinarium z cyklu “Seminariów Konrada Adenauera”.

Organizatorzy i partnerzy wydarzenia:
Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL;
Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego;
Fundacja Konrada Adenauera;
Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych – ERIA;
Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich o. Lublin;
Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Panelistami webinarium byli eksperci Team Europe:

  • prof. dr hab. Marian Noga, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, który wygłosił referat pt. “Znaczenie współpracy walutowej dla przyszłości Unii Europejskiej”;
  • dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, która wygłosiła referat pt. “Polityczna atrakcyjność Unii Europejskiej”;
  • dr Rafał Kuligowski, Akademia Pomorska w Słupsku, który wygłosił referat pt. “Prawne uwarunkowania przyszłości Unii Europejskiej”;
  • Piotr Maciej Kaczyński, Centrum Stosunków Międzynarodowych, z referatem pt. “Wspólna Aksjologia podstawą zjednoczonej Europy”.

Webinarium było moderowane przez dr hab. Ewelinę Cała-Wacinkiewicz, prof. US.

W wydarzeniu wzięło udział blisko 100 uczestników, którzy podczas dyskusji aktywnie włączyli się w rozmowę i polemikę z naszymi ekspertami.

14 grudnia 2020 roku odbyło się webinarium z cyklu “Seminariów Konrada Adenauera”.

Organizatorzy i partnerzy wydarzenia:
Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL;
Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego;
Fundacja Konrada Adenauera;
Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych – ERIA;
Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich o. Lublin;
Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Panelistami webinarium byli eksperci Team Europe:

  • prof. dr hab. Marian Noga, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, który wygłosił referat pt. “Znaczenie współpracy walutowej dla przyszłości Unii Europejskiej”;
  • dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, która wygłosiła referat pt. “Polityczna atrakcyjność Unii Europejskiej”;
  • dr Rafał Kuligowski, Akademia Pomorska w Słupsku, który wygłosił referat pt. “Prawne uwarunkowania przyszłości Unii Europejskiej”;
  • Piotr Maciej Kaczyński, Centrum Stosunków Międzynarodowych, z referatem pt. “Wspólna Aksjologia podstawą zjednoczonej Europy”.

Webinarium było moderowane przez dr hab. Ewelinę Cała-Wacinkiewicz, prof. US.

W wydarzeniu wzięło udział blisko 100 uczestników, którzy podczas dyskusji aktywnie włączyli się w rozmowę i polemikę z naszymi ekspertami.