Co wydarzyło się w maju?

Przypominamy o anonimowej ankiecie na temat zagadnień związanych z UE, które są istotne na szczeblu lokalnym. Serdecznie zapraszamy do jej wypełnienia.

Na początku, 4 maja w Katowicach prowadziliśmy lekcje na temat europejskich państw. Dzieci poznały, lub przypomniały sobie flagi oraz kształty różnych państw. Pracowały też z mapą świata i chętnie brały udział w quizach.

9 i 13 maja prowadziliśmy działania związane z Dniem Europy, o których pisaliśmy już na naszej stronie.

Następnie, 11 maja w Chorzowie odbyły się lekcje na temat krajów niemieckojęzycznych oraz historii, bieżących działań i przyszłości Unii Europejskiej. Pierwszy temat dotyczył Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu. W drugim poruszyliśmy takie kwestie jak początki integracji europejskiej, członkostwo Polski w UE czy realizacja priorytetów Komisji Europejskiej.

12 maja gościliśmy uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”, którzy w naszej siedzibie napisali test w ramach III stopnia olimpiady.

16 maja w naszej siedzibie uczniowie katowickiego liceum wzięli udział w zajęciach pt. „Języki otworzą Ci drzwi”. Odpowiadali na pytania związane z europejskimi językami oraz rozwiązywali zadania i łamigłówki o tej tematyce. Dowiedzieli się także dlaczego ważna jest nauka języków obcych oraz jak określić swój poziom znajomości języków.

Podobne tematy zostały poruszone 17 maja w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej (KCEZ). Uczniowie tamtejszej szkoły średniej poznali ważne informacje o europejskich (i nie tylko europejskich) językach oraz o tym jak wygląda status języków w Unii Europejskiej.

22 maja na Uniwersytecie Śląskim (wraz z tamtejszym kołem Naukowym Stosunków Międzynarodowych) współorganizowaliśmy konferencję pt. „Unia Europejska jako aktor areny międzynarodowej w trzeciej dekadzie XXI wieku. Idee-Wartości-Wyzwania”. Przygotowaliśmy tam także stoisko informacyjne. W panelu eksperckim na początku konferencji brali udział eksperci współpracującej z nami sieci Team Europe.

29 maja odbyło się spotkanie związane z Europejskim Rokiem Umiejętności w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) w Mysłowicach. Uczestniczyli w nim uczniowie tej szkoły oraz zaproszeni uczniowie pobliskich szkół podstawowych. W ramach wykładu i stoiska informacyjnego poza głównym tematem wydarzenia poruszyliśmy też ważne tematy związane z umiejętnościami językowymi.

30 maja odbyły się dwa konkursy, które współorganizowaliśmy – w Szkole Podstawowej nr 10 Chorzowie byliśmy osobiście, natomiast w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (PODN) w Wodzisławiu Śląskim online. Poza tym w Zespole Szkół Katolickich w Chorzowie przeprowadziliśmy dwie lekcje europejskie w formie quizów z pytaniami o różne kwestie dotyczące Europy i UE.

Ponadto w dniach 29-31 maja nasz przedstawiciel uczestniczył w spotkaniu i szkoleniu sieci EUROPE DIRECT w Warszawie.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Katowice

Przypominamy o anonimowej ankiecie na temat zagadnień związanych z UE, które są istotne na szczeblu lokalnym. Serdecznie zapraszamy do jej wypełnienia.

Na początku, 4 maja w Katowicach prowadziliśmy lekcje na temat europejskich państw. Dzieci poznały, lub przypomniały sobie flagi oraz kształty różnych państw. Pracowały też z mapą świata i chętnie brały udział w quizach.

9 i 13 maja prowadziliśmy działania związane z Dniem Europy, o których pisaliśmy już na naszej stronie.

Następnie, 11 maja w Chorzowie odbyły się lekcje na temat krajów niemieckojęzycznych oraz historii, bieżących działań i przyszłości Unii Europejskiej. Pierwszy temat dotyczył Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu. W drugim poruszyliśmy takie kwestie jak początki integracji europejskiej, członkostwo Polski w UE czy realizacja priorytetów Komisji Europejskiej.

12 maja gościliśmy uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”, którzy w naszej siedzibie napisali test w ramach III stopnia olimpiady.

16 maja w naszej siedzibie uczniowie katowickiego liceum wzięli udział w zajęciach pt. „Języki otworzą Ci drzwi”. Odpowiadali na pytania związane z europejskimi językami oraz rozwiązywali zadania i łamigłówki o tej tematyce. Dowiedzieli się także dlaczego ważna jest nauka języków obcych oraz jak określić swój poziom znajomości języków.

Podobne tematy zostały poruszone 17 maja w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej (KCEZ). Uczniowie tamtejszej szkoły średniej poznali ważne informacje o europejskich (i nie tylko europejskich) językach oraz o tym jak wygląda status języków w Unii Europejskiej.

22 maja na Uniwersytecie Śląskim (wraz z tamtejszym kołem Naukowym Stosunków Międzynarodowych) współorganizowaliśmy konferencję pt. „Unia Europejska jako aktor areny międzynarodowej w trzeciej dekadzie XXI wieku. Idee-Wartości-Wyzwania”. Przygotowaliśmy tam także stoisko informacyjne. W panelu eksperckim na początku konferencji brali udział eksperci współpracującej z nami sieci Team Europe.

29 maja odbyło się spotkanie związane z Europejskim Rokiem Umiejętności w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) w Mysłowicach. Uczestniczyli w nim uczniowie tej szkoły oraz zaproszeni uczniowie pobliskich szkół podstawowych. W ramach wykładu i stoiska informacyjnego poza głównym tematem wydarzenia poruszyliśmy też ważne tematy związane z umiejętnościami językowymi.

30 maja odbyły się dwa konkursy, które współorganizowaliśmy – w Szkole Podstawowej nr 10 Chorzowie byliśmy osobiście, natomiast w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (PODN) w Wodzisławiu Śląskim online. Poza tym w Zespole Szkół Katolickich w Chorzowie przeprowadziliśmy dwie lekcje europejskie w formie quizów z pytaniami o różne kwestie dotyczące Europy i UE.

Ponadto w dniach 29-31 maja nasz przedstawiciel uczestniczył w spotkaniu i szkoleniu sieci EUROPE DIRECT w Warszawie.

źródło: strona internetowa EUROPE DIRECT Katowice