Izabela Zygmunt

Od 2016 r. aktywistka ekologiczna i klimatyczna w Polskiej Zielonej Sieci i w międzynarodowej organizacji CEE Bankwatch Network. Zajmuje się polityką europejską i tematem finansowania zielonej transformacji. Wcześniej pracowała przez 10 lat w europejskiej administracji publicznej. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim i stosunków międzynarodowych na Freie Universität Berlin.

Czym zajmuję się w Team Europe?

Tematyką Europejskiego Zielonego Ładu, polityki klimatycznej, transformacji energetycznej i ochrony środowiska.


Czym jest dla mnie Europa?

Europa jest mozaiką kultur, języków, charakterów, tradycji, modeli społecznych i krajobrazów, a Unia Europejska – ramą, dzięki której w całej tej różnorodności możemy coś robić wspólnie. Ramą wciąż przebudowywaną i dostosowywaną do aktualnych wyzwań, czego Europejski Zielony Ład jest najlepszym przykładem.

W wolnym czasie?

Ogrodnictwo, permakultura i obserwacje ptaków.

About Author

Rafał Kuligowski

Related Posts